HET IDEE

 
Het idee voor een BMX-Academy ontstond toen BMX als sport een opwaartse trend beleefde na de aankondiging als Olympische sport. Desondanks bleef de kennisoverdracht bij reguliere clubtrainingen achter. Vaak worden (oud) rijders ingeschakeld om trainingen te geven en zo hun kennis en ervaring over te dragen aan de nieuwe generatie. In Nederland en België zijn er meer dan 50 verenigingen, maar niet elke vereniging heeft de middelen om voor elke training met meerdere groepen externe trainers in te huren.

Robin Uitleg BMX StartVaak zijn het ouders van (oud) rijders die vrijwillig de taak op zich nemen om jeugdige rijders te trainen. Hoewel dit waardevol is, is er een tekort aan gerichte tips tijdens veel clubtrainingen, wat kan leiden tot een situatie waarin er wel wordt getraind, maar weinig geleerd. Dit kan ertoe leiden dat rijders op zoek gaan naar verenigingen met meer persoonlijke aandacht.

HET DOEL

 
Het doel van de BMX-Academy is om verenigingen in Nederland en België te voorzien van kwalitatieve trainers met de nodige kennis om juiste tips en feedback te geven. Dit verhoogt het basisniveau van de rijders en stelt ouders in staat om tijdens trainingen te assisteren.

HUIDIGE EDUCATIEMOGELIJKHEDEN

 
Federaties bieden educatiemogelijkheden aan, maar deze zijn vaak gericht op algemene coaching en minder op BMX-specifieke aspecten zoals start, techniek en bochten. BMX-Academy pakt dit anders aan. Het miste een educatief programma gericht op jeugdtraining op verenigingsniveau. Met een lesdag en een jaar lang ondersteuning via een online community, waar casestudies en andere informatie worden gedeeld, vult de Academy deze leemte.

HOE PAKT BMX-ACADEMY HET AAN

 
De Academy is nuttig voor trainers, maar ook voor ouders en rijders zelf. Het leert hen waarop te letten en hoe ze zichzelf of anderen kunnen verbeteren. De toevoeging van een community zorgt voor blijvende kennis en actieve betrokkenheid. Leden bepalen grotendeels de content en werken samen aan casestudies om verschillende oplossingsstrategieën te ontdekken.

Robin geeft persoonlijke uitleg bij BMX startsAl tientallen jaren staat de actieve kennisoverdracht naar jeugdige rijders stil. Als land zijnde kan er nu een zeer grote stap voorwaarts gezet worden naar een professionelere aanpak mét behoud van plezier binnen de reguliere clubtrainingen. Rijders van alle leeftijden hechten waarde aan een persoonlijke aanpak en ook de ouders zien inmiddels het belang hiervan in om te verbeteren en plezier te houden. Alleen al om de persoonlijke aandacht wordt er steeds vaker gezocht naar een trainer die dit kan bieden waarbij de rijder ook meer plezier heeft in het trainen. De BMX-Academy zorgt ervoor dat je als ouder, rijder of trainer kwaliteit kunt bieden aan welke rijder dan ook, in wat voor groep dan ook.